Werken en studeren

Vitaal Emmen wil de werkgelegenheid stimuleren op meer manieren. Bedrijven willen zich alleen vestigen in Gemeente Emmen als er aan diverse voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat er voldoende geschoolde medewerkers aangenomen kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende scholingsmogelijkheden in Emmen zijn en dat daarna de afgestudeerden in Emmen kunnen blijven werken en wonen (vandaar studentenhuisvesting en starterswoningen, zie thema Wonen).

 

Als initiatiefnemer van de Studiedependance Universiteit van het Noorden RUG is er al een flinke stap gezet. Ook TU Twente is hierin een mogelijkheid. Dus ‘Emmen studentenstad’. Even goed stimuleren wij avondonderwijs (2e kans) en passend onderwijs voor mensen die bijv. moeilijker kunnen leren. Zodat ook zij als geschoolde medewerkers worden gezien door bedrijven. Maatwerk (bij de Participatiewet) moet er voor zorgen dat mensen met een achterstand worden opgeleid voor en begeleid naar (aangepast) werk.

Om te voorkomen dat kinderen leerachterstanden oplopen pleiten wij voor zo vroeg mogelijke signalering van leer- en gedragsproblemen bij kinderen van ca. 3..5 jaar om het mogelijk te maken om al zo vroeg mogelijk passend onderwijs en passende begeleiding te bieden op de basisschool.

 

Daarnaast stimuleren wij natuurlijk dat bedrijven zich hier vestigen (=meer banen), vooral groene (chemie-) bedrijven en circulaire economie bedrijven (=recycling). Ook stimuleren wij ruimte (letterlijk en figuurlijk) voor ondernemen en startende ondernemers, met een ondernemers desk voor studenten en starters en de Kamer van Koophandel weer terug naar Emmen. Wij willen ook de sociale werkvoorziening in al dan niet aangepaste vorm geopend houden.