Iedereen moet passend kunnen wonen

Er is woningnood in Nederland en ook in de gemeente Emmen. Vitaal Emmen wil de doorstroming op de woon-markt flink verbeteren zodat iedereen een passende woonvorm kan vinden. De doorstroming in Emmen kan
flink verbeterd worden door er voor te zorgen dat met name de ouder wordende generatie betaalbare passende woonvormen kan vinden. Dan komen er ook meer woningen vrij voor de jongere generaties.

Er moet dan wel gebouwd of
verbouwd worden! 
Denk hierbij aan zelfstandig-woningen voor senioren, generatiewoningen, woningen met gezamenlijke woon- en eetkamer voor alleenstaanden, knarrenhofjes, wonen in leegstaande winkelpanden. Maar ook kleinschalige, buurtgerichte verzorgingseenheden met dagopvang, recreatie en ontmoeting en met maaltijdvoorzieningen, met hulpeenheden en wijkverpleging e.d. Wij zijn ook voorstander van een speciale woonwijk of woonbuurt voor ouderen. Lees hierover meer in de toelichting. En dan moet het ook nog betaalbaar zijn en moeten er dus ook sociale huurwoningen in allerlei vormen beschikbaar zijn. Maar evengoed betaalbare starterswoningen en studentenhuisvesting 

(studenten? Ja, zie thema Werken en studeren). Meer maatwerk dus.

Bovenstaande kan alleen gerealiseerd worden als niet de bouwbedrijven de regie hebben maar de Gemeente Emmen, zodat deze kan sturen op de verschillende soorten woningen voor elk segment. 

 

Er is een woningtekort voor starters en jonge gezinnen.

Vitaal Emmen wil beweging krijgen in de doorstroming in de woningmarkt in de gemeente Emmen.

 

Eerst even een uitstapje naar de wat oudere medebewoners. Vaak hebben deze een mooie, wat ruimere woning met een vrijwel of geheel afbetaalde hypotheek. Dit resulteert in relatief lage maandlasten. De kinderen zijn de deur inmiddels uit en de woning wordt soms toch wel wat groot.

Wat gebeurt er nu als zij willen verhuizen naar een wat kleinere seniorenwoning?

Als eerste zijn deze nauwelijks beschikbaar en in de huidige markt zijn deze woningen ook nog erg duur. En als het al lukt eindigt men met een woning die kleiner is (dat was ook het doel) maar met hogere maandlasten. En dat weerhoudt velen om kleiner te gaan wonen. Het gevolg hiervan is dat doorstroming op de markt stokt en de woning is niet beschikbaar voor bijvoorbeeld gezinnen (met  kinderen) die wat groter willen wonen. Dus verhuizen zij ook niet naar een grotere woning enz. enz. tot aan starters.

 

Hoe krijg je nu wel doorstroming?

Dat lukt als men de wat oudere medebewoners een alternatief biedt waardoor zij wel willen verhuizen!

Dat zouden huizen moeten zijn die bijvoorbeeld gelijkvloers zijn, relatief goedkoop zijn (de maandlasten stijgen niet of worden zelfs lager), met een perceel die niet te groot is (minder onderhoud), maar wel met een eigen oprit/garage enz.

 

Wat wil Vitaal Emmen?

Vitaal Emmen wil een speciale wijk laten bouwen met wat kleinere, goedkopere levensloopbestendige seniorenwoningen. Met eigen oprit, 3 slaapkamers, perceel van ca. 250 m² en lage maandlasten. Deze parkachtige wijk bestaat dan uit laagbouw in hout skeletbouw, chaletbouw of stenen bungalowbouw. Deze wijk willen wij situeren achter het Langgraf tot aan Oranjekanaal, dus net buiten het centrum van Emmen met evt. erfpachtgrond van de Gemeente. Ook in de buitenkernen zijn dit soort wijken een optie.

 

De regie voor het bouwen van zo’n wijk (of zulke wijken) ligt bij de Gemeente i.v.m. regulering en het voorkomen van verpaupering met strikte regelgeving en naleving. Gelijk aan spelregels als op luxere bungalowparken.

 

Men komt alleen in aanmerking voor een plek in deze wijk als daar de oplevering van een gezinswoning tegenover staat. Zo stroomt de markt door en met meer aanbod op de markt wordt de woningnood wat kleiner.

 

Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Chaletpark De Eeke in Schoonoord/De Kiel.