Milieu

Vitaal Emmen spaart het milieu door vooral in te zetten op (de komst van) groene industrie en groene studies enz.

Vitaal Emmen is voorstander van zonne- en windenergie als die ‘uit het zicht’ zijn,
bijvoorbeeld zonnepanelen op daken en windenergie ver van bebouwing. Waar
mogelijke groen stroken naast landbouw-gronden. Geen zonnepaneel-parken op
landbouwgronden. 
Snelweg fietspaden en de 

Vlinderpas kunnen ook mee helpen om het milieu verder te sparen door het autogebruik te verminderen.