Menselijk maatwerk en zorg

Vitaal Emmen wil een rechtvaardige en betrouwbare gemeentelijke overheid die het accent niet alleen legt bij strakke regelgeving, procedures, protocollen enz., maar meer bij zorg, ondersteuning en begeleiding: de menselijke maat. Zoveel mogelijk maatwerk dus. Vitaal Emmen wil de keiharde regels verruimen, bijv. bij de bijstandswet. Wij willen toezichthouders ruimte geven om billijk en rechtvaardig te handelen.

Vitaal Emmen wil ook de combinatiezorg van ziekenhuizen, huisarts, dependances en thuiszorg optimaliseren. Belangrijk is ook een goede bereikbaarheid en meer veilige parkeergelegenheid bij het ziekenhuis voor bezoekers en werknemers.

Vitaal Emmen wil ook (verborgen) armoede bestrijden door middel van vroeg signalering en opvolging. Denk hierbij ook aan kinderen van bijstandsouders en laaggeletterden. Zie ook onze idee├źn over het invoeren van een zogenaamde Vlinderpas.